HTV9 - Doanh nhân tâm tài Lương Thị Xuân

26/05/2017 08:49:00 PM

HTV9 - Doanh nhân tâm tài Lương Thị Xuân

Lễ Tôn Vinh doanh nhân tâm tài - Doanh Nhân Lương Thị Xuân
HTV9 : Ms.Lương Thị Xuân - Nhà lãnh đạo xuất sắc Châu Á Thái Bình Dương

HTV9 : Ms.Lương Thị Xuân - Nhà lãnh đạo xuất sắc Châu Á Thái Bình Dương

Music soothes "industrial heart"

Music soothes "industrial heart"

HTV9 - Gala Hội Nghị Doanh Nhân 2017 Lương Thị Xuân

HTV9 - Gala Hội Nghị Doanh Nhân 2017 Lương Thị Xuân